ಪೇಪರ್ ಹಾಕುವ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ವಿತರಣೆ

ಹುಳಿಯಾರು, ಸೆ.14- ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುವ ಮುಂಚೆ ಮಳೆ ಚಳಿ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಊರಿನ ಮನೆಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿದು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳಾದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

Read more