ಹೋರಾಟಗಾರನ್ನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರ ಕರೆತರುವ ಹೊಣೆ ನಮ್ಮದು

ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಜೀವನವಿಡೀ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಲೆದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದೇ ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ

Read more