ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹರಿದ ಅಥವಾ ಹಾಳಾದ ನೋಟುಗಳಿವೆಯೇ..? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ..!

ನವದೆಹಲಿ. ಸೆ. 09 : ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋದ ಅಥವಾ ಹಾಳಾದ  2000 ರೂ. ಅಥವಾ 200 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಇವೆಯೇ? ಅವುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ) ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೀರಾ?

Read more