ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಾಗರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 1,000 ವಲಸಿಗರ ರಕ್ಷಣೆ

ರೋಮ್, ಜ.29- ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ಪಲಾಯನ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋರುತ್ತಿರುವ ದೋಣಿಗಳಿಂದ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

Read more