2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆ..!

ಫ್ರಾಂಕ್‍ಫರ್ಟ್, ಜ.7-ಜರ್ಮನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಫ್ರಾಂಕ್‍ಫರ್ಟ್‍ನ ಮೇನ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಾಲದ ಬಾಂಬೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.  ಫ್ರಾಂಕ್‍ಫರ್ಟ್‍ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುವ ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ

Read more