22ನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೈಕೆಲ್ ಫೆಲ್ಪ್ಸ್

ರಿಯೊ ಡಿ ಜನೈರೊ. ಆ.12  :  ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಮೆರಿಕಾದ ಈಜುಪಟು ಮೈಕೆಲ್ ಫೆಲ್ಪ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೇಟೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ರಿಯೊ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲ

Read more