15 ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕರಿಂದ 370 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಿಂದಲೇ ಬಹಿರಂಗ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂ.12- ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 14 ರಿಂದ 15 ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಸುಮಾರು 370 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸ್ವತಃ

Read more