ಒಡಿಶಾದ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 19 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ನಕ್ಸಲ್ ಕಾಟ

ಭುವನೇಶ್ವರ್,ಜು.10-ಒಡಿಶಾದ ರಾಜ್ಯದ ಹೊಸದಾಗಿ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಸಂಬಂಧ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಒಡಿಶಾದ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 19 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ

Read more