ಹಣ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ : ಇಂದಿನಿಂದ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ 2500 ರೂ.

ನವದೆಹಲಿ ನ. 14 : 500 ಮತ್ತು 1000 ರೂ ರದ್ದತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಷ್ಟ ಅರಿತ ಕೇಂದ ಸರ್ಕಾರ , ಎಟಿಎಂ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್

Read more