ಬರೋಬ್ಬರಿ 600 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜೋಡಿ

ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್, ಆ.2-ಹಿಂದಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಮದುವೆಗಳು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.  ಇನ್ನೂ

Read more