ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ 75ನೆ ವರ್ಷದ ಸ್ಮರಣೆಯ ತಿರಂಗ ಯಾತ್ರೆ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಆ.12- ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಾಂಭವಾದ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆ.9ರಿಂದ ತಿರಂಗ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಭಾತ್ ಪೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ

Read more