ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ.ಬಾಲಮುರಳಿಗೆ ‘ಅಭಿಮಾನಿ’ ನಮನ

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಮೂಹದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕನಕ-ಪುರಂದರ ನಾದ ನಮನ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಾನ ಗಾರುಡಿಗ ಡಾ.ಎಂ.ಬಾಲಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕಂಠ

Read more