ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸುದ್ದಿ : ಐಸಿಸ್ ನರರಾಕ್ಷಸ ಅಬು ಬಕರ್ ಅಲ್-ಬಾಗ್ದಾದಿ ಸತ್ತಿಲ್ಲ..!

ಮೊಸುಲ್, ಏ.30-ಅಮೆರಿಕದ ಡ್ರೋಣ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇರಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸಿರಿಯಾ (ಐಎಸ್‍ಐಎಸ್ ಅಥವಾ ಐಸಿಸ್) ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಬು ಬಕರ್ ಅಲ್-ಬಾಗ್ದಾದಿ ಹತನಾಗಿದ್ದಾನೆ

Read more