ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ದುರ್ಬಳಕೆ : ನಾಲ್ವರ ವಂಚಕರ ಬಂಧನ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ.4-  ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ 2015ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ     ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವಂಚಿಸಿದ್ದ ನಾಲ್ವರನ್ನು

Read more