ಪೊಲೀಸರು ಆ್ಯಸಿಡ್ ನಾಗ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಇದ್ದ ಬಿಲ ಹುಡುಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ..?

ಬೆಂಗಳೂರು,ಮೇ14- ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಲಾಗಿದ್ದ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಮಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ್ಯಸಿಡ್ ದಾಳಿ

Read more