54 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ ಉಷ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ  ಜಾಗತಿಕ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಇರಾನ್‍ನ ಆಹ್ವಾಜ್

ಅಹ್ವಾಜ್, ಜು.1-ಇರಾನ್‍ನ ಆಹ್ವಾಜ್ ನಗರವು 54 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶದಿಂದ ಬೆಂದು ಬಸವಳಿಯುತ್ತಿದ್ದು. ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನದ ಜಾಗತಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದೆ.  ಆಹ್ವಾಜ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ 54 ಡಿಗ್ರಿ

Read more