ನೀವು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ..? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹುಷಾರ್..!

ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಇರುವ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಗೆ ತಂಪಿನ ಅನುಭವ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾರಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

Read more