ಭೂಸೇನೆ, ನೌಕಾದಳ, ವಾಯುಪಡೆ ಒಂದೇ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ…?

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ.19-ಭಾರತದ ಭೂಸೇನೆ, ನೌಕಾದಳ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಪಡೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಮಾನವ

Read more