ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ವಿಮಾನ

ನವದೆಹಲಿ, ಅ.1- ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ (ಬೋಯಿಂಗ್-777) ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ.

Read more