27ನೇ ವರ್ಷವೂ ಲ್ಯಾಬ್ರಡೊರ್‍ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ವಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ..!

ಶ್ವಾನಗಳಲ್ಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಲ್ಯಾಬ್ರಡೊರ್ ರಿಟ್ರೀವರ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಸತತ 27ನೆ ವರ್ಷವೂ ಲ್ಯಾಬ್ರಡೊರ್ ದೇಶದ ಬಹು ಜನಪ್ರಿಯ ಶ್ವಾನ ತಳಿ ಎಂಬ

Read more