ಆ.31ರಿಂದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್‍ನ ಡಲ್ಲಾಸ್’ನಲ್ಲಿ 10ನೇ ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಫೆ.27- ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂಥಾದರೂ ಇರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು… ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಆದರ್ಶಪೂರ್ವ ಕವಿತೆಯಂತೆ ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚಿನ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೂಟ

Read more