ಕಡಲಾಚೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಕಲರವ, ಡಲ್ಲಾಸ್’ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆರಂಭ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.1- ಕಡಲಾಚೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಲರವ… ಅಕ್ಕ ಸಂಘಟನೆ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಡಿ

Read more