ಡೊಲಿನೊಳಗೆ ಮದ್ಯ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ವಶಕ್ಕೆ

ಮೈಸೂರು, ಏಪ್ರಿಲ್ .12. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಿಂದಾಗಿ ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗಳು ಮಧ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇನೋ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರು ಐನಾತಿ ಗಳು ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

Read more