ಜ.29ರಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಮೋದಿ ‘ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್’

ನವದೆಹಲಿ, ಜ.21-ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜ.29ರಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಥಮ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಮಾಸಿಕ ರೇಡಿಯೊ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೋದಿ ವಿವಿಧ

Read more