ಹ್ಯಾವ್‍ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ನೀಲ್ ದ್ವೀಪಗಳಿಂದ 1900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸ್ಥಳಾಂತರ

ನವದೆಹಲಿ/ ಪೋಟ್ ಬ್ಲೇರ್, ಡಿ.9– ಭಾರೀ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್‍ನ ಹ್ಯಾವ್‍ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ನೀಲ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 1900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು

Read more