‘ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ’

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿ.27- ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸನದಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಸಹಿಯಾದ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ (ಸಿಎಎ) ಹಾಗೂ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ (ಎನ್‍ಸಿಆರ್)ಯನ್ನು ಯಾವುದೇ

Read more