ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು ನಡೆದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಜ.8-ನೋಟು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿರುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ನ.9ರವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ

Read more