ನರಕದಂತಾದ ಭೂಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗ, ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ.18- ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಭೂಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗವೆಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿದ್ದ ಕೊಡಗು ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಜರ್ಜರಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ರೌದ್ರ ಮಳೆಗೆ ಜನ

Read more