ವೈರಿಯ ಗುಂಡಿಗೆ ಎದೆಯೊಡ್ಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಯೋಧರ ಧೈರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ

# ಸುನೀಲ್‌ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ರೋಮಾಂಚನ. ಗಡಿ ನುಸುಳುವ ವೈರಿಗಳ ಗುಂಡಿಗೆ ಎದೆಯೊಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸೈನಿಕರನ್ನು ನೆನೆದರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಎನ್ನುವುದು.

Read more