ಗೃಹ ಆಧಾರ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಳ

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿ.4- ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡುವ ಗೃಹ ಆಧಾರ್ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಸಿಕ ವೇತನವನ್ನು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿ

Read more