ಎಟಿಎಂಗಳಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ಗಳನ್ನೇ ಬೆಸ್ತು ಬೀಳಿಸಿದ ಐನಾತಿ ಕಳ್ಳರು..!

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿ.3- ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಎಟಿಎಂ ಮಷಿನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್‍ನ ಕಾಲ್‍ಸೆಂಟರ್‍ಗೆ ಪೊನ್ ಮಾಡಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ

Read more