ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಬಾಳೆ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳದ ಬಾಳೆ ಗೊನೆ ..!

ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಜು.7- ತಾಲೂಕಿನ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾದ ಮುರಗಮಲ್ಲಾ ಬೆಟ್ಟದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಬಾಳೆ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ

Read more