ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಮುಂದೆ ಬಂದ 45 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ.9- ನಗರದ ಹಲವಾರು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು 45ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿವೆ. ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದತ್ತು ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ

Read more