ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ!

ಬೆಂಗಳೂರು,- ಭಾರತದ ಶ್ವಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕಾಡೆವಿ ತಳಿಯ ಸೈಬೀರಿಯನ್ ಹಸ್ಕಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಶ್ವಾನಕ್ಕೆಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಳಿ ಎಂಬ ಅಮೇರಿಕನ್‍ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಲಭಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ

Read more