ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅ.15ರವರೆಗೂ ನಾಯಿ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.24- ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೂಲಕ ನಾಯಿಗಳ ಗಣಿತ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅ.15ರವರೆಗೂ ನಾಯಿಗಣತಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಆ ನಂತರ ಎಬಿಸಿ ಶಸ್ತ್ರ (ಅ್ಞಜಿಞZ್ಝ ಆಜ್ಟಿಠಿe ಇಟ್ಞಠ್ಟಿಟ್ಝ

Read more