ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1221 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ‘ವಿಕ್ರಮ’

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 14- ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1221 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಗರದ

Read more