10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್

ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಸಹಜ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದವಳು. ಪಾತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ ನಟಿಸುವ ಕಲೆ ಈಕೆಗೆ ಕರಗತ. ಬೇಗಂ ಜಾನ್

Read more

ಬೇಗಂ ಜಾನ್ ಸೆಟ್‍ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಹೋಳಿ ರಂಗು

ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬ ಹೋಳಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ. ಆಬಾಲವೃದ್ಧರಾದಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಡಗರ-ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬದ ರಂಗು ರಂಗಿನಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕೂಡ ಹೊರತಲ್ಲ.

Read more