ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ.22- ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು ಮೊದಲು ತವರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಗತ್ತೆ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ಪಶ್ಯೃರಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ

Read more