ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸುರಿದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.14- ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ. ಆದರೂ ತಪ್ಪದ ಇವುಗಳ ಹಾವಳಿ . ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಕ್ಬರ್‍ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀರಬಲ್

Read more