ಮೈಸೂರು ಮೇಯರ್ ಭಾಗ್ಯವತಿಗೆ ನೋಟಿಸ್

ತುಮಕೂರು, ಮಾ.8- ಮೈಸೂರು ಮೇಯರ್ ಭಾಗ್ಯವತಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿಗದಪಡಿಸಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಭಾಗ್ಯವತಿಯವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

Read more