“ರಾಜ್ಯದ ಒಳಿತು, ಕೆಡಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆ” : ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ

ಬೆಂಗಳೂರು,ಜೂ.9- ಶಾಸನಸಭೆಗೆ ನಾನು ಹೊಸಬನಿರಬಹುದು. ಆದರೆ 30 ವರ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು, ಕೆಟ್ಟದು ಯಾವುದು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆ

Read more