ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕೇತರ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂ.8- ಸಾರ್ವ ಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ದರ್ಜೆ-3 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾ

Read more