ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಸ್ರ್ಟ್-ಎವರ್ BMW M340i ಎಕ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಿಡುಗಡೆ

BMW ಇಂಡಿಯಾ ಶಕ್ತಿಯುತ BMW M340i ಎಕ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ BMW ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಇದು ಮೊದಲ ಹೈ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್

Read more