ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಬೋಟ್ ಭಾಗ್ಯ..!

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ.6-ಹಲವಾರು ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಜನಮಾನಸ ಗೆದ್ದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬೋಟ್ ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ..!ಏನಪ್ಪಾ.. ಇದು ಬೋಟ್ ಭಾಗ್ಯ

Read more