ಬಿಎಸ್’ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್’ಇನ್ಸ್’ಫೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ

ಗಡಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ (ಬಿಎಸ್’ಎಫ್) ಯು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವಿಭಾಗದ ಸಬ್’ಇನ್ಸ್’ಫೆಕ್ಟರ್ (ವರ್ಕ) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ –

Read more