ಬಿಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆ : ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ.20- ಕನರ್ಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ದಾಬಸ್‍ಪೇಟೆ ಒಂದನೇ ಹಂತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 149 ಎಕರೆ 55 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ

Read more