ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕರ್, ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಹಾಜರ್.. !

ಗಾಂಧಿನಗರ, ಜ.10-ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರೂ ತಾಯಿಗೆ ಮಗ. ತಮ್ಮ ಮಾತೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತೃ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಸವಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ

Read more

ಮಿಸ್ ಮಾಡದಿರಿ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ

ನಮ್ಮ ದಿನದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವೇ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ದೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರ ವಿಶ್ರಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದು ದೇಹ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

Read more