ಬಿಆರ್‌ಓದಲ್ಲಿ 778 ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ

ಬಾರ್ಡರ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ (BRO) ಖಾಲಿ ಇರುವ ಚಾಲಕ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್, ವಾಹನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ 778 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 31.05.2019

Read more