ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 46 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ : ವಸತಿ ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ.14- ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಳ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದು, 2020ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 46 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳನ್ನು

Read more