ವಿಶ್ವ ಪರಮಾಣು ಸಂಸ್ಥೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾಗಿ ಭಾರತದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆ.25- ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪರಮಾಣು ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಎಇಎ)ಗೆ ಭಾರತೀಯ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಸಿಎಜಿ) ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಶೋಧಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Read more